Asbestikartoitus ja tutkimus

Asbestikartoitus on lain mukaan tehtävä, mikäli rakennushankkeeseen voi sisältyä asbestipurkua. Muut haitalliset aineet on hyvä selvittää asbestikartoituksen ohessa, jotta voidaan varmistaa rakennuksen turvallisuus sekä estää haitta-aineita sisältävien rakennusjätteiden mahdollisesti aiheuttamat ympäristövaikutukset.

Asbestikartoituksella ja tutkimuksella tarkoitetaan asbestin ja asbestipitoisten materiaalien paikallistamista asiakirjojen, piirustusten, kiinteistössä tapahtuvan selvityksen ja materiaalinäytteiden laboratoriotutkimusten perusteella.
Kartoituksen lähtökohtana on mahdollinen tieto käytetyistä rakennusaikaisista rakennusmateriaaleista. Mikäli tuotteen asbestipitoisuudesta ei voida muulla tavoin varmistua, tulee asbestipitoisuus selvittää materiaalinäytteiden laboratoriotutkimuksilla.

Asbestia käytettiin Suomessa yleisesti erilaisissa rakennusmateriaaleissa vuosina 1920-1994 ja vaarallisinta sinistä asbestia vuoteen 1979 asti.
Asbestia tai asbestia sisältäviä rakennusmateriaaleja käytettiin yli 3000 eri tuotteessa vuosikymmenten aikana ja asbestia ja myös muita terveydelle vaarallisia rakennusmateriaaleja löytyykin lähes jokaisesta peruskorjaamattomasta vanhemmasta rakennuksesta.

Asbestia käytettiin suomessa eniten 1963-1979 varsinkin kylpyhuoneiden ja muiden kosteiden tilojen kiinnitys- ja saumauslaasteissa. Muita käyttökohteita oli mm. seinä- ja lattiatasoitteet, kuitusementtilevyt ja niistä tehdyt ilmastointikanavat, pannuhuoneiden palo-ovet, paloeristeet, putkien eristeet, liimat, maalit, muovimatot, kaakelit, vinyylilaatat, ruiskueristeet, julkisivumateriaalit, katto- ja lattiamateriaalit sekä vesikattomateriaalit.

Suomessa on yli miljoona rakennusta, joissa voi olla vielä asbestia ja muita terveyshaittoja aiheuttavia aineita.
Vuoden 2016 alussa voimaan tulleen lain mukaan asbestikartoitus on tehtävä kaikkiin ennen 1994 valmistuneisiin rakennuksiin, ennen kun mahdolliset purkutyöt voidaan aloittaa.

Asbestia ei ole käytetty suomessa ennen vuotta 1920, mutta sitä vanhempiinkin rakennuksiin on käytetty yleisesti asbestia tai asbestia sisältäviä rakennusmateriaaleja peruskorjausten ja lisärakentamisen yhteydessä.

Krokidoliitti, sininen asbesti

Krokidoliitin käyttö kiellettiin suomessa 1976, muiden asbestien valmistus ja maahantuonti kiellettiin suomessa 1993.
Muita rakennuksissa käytettyjä asbesteja ovat aktinoliitti, amosiitti, antofylliitti, krysotiili ja tremoliitti.
Asbestit voivat aiheuttaa keuhkosyövän lisäksi myös keuhkopussin sekä ruoansulatuskanavan, erityisesti vatsakalvon syöpiä, asbestipölykeuhkoa, sidekudoksen muodostumista keuhkoihin ja limakalvoille.
Tupakointi lisää asbestin aiheuttamaa keuhkosyöpäriskiä jopa 50 kertaiseksi. Asbestista johtuvien syöpien tai sairauksien kehittyminen kestää yleensä 20-30 vuotta.

Asbestit kiteytyvät ohuina kuituina, jotka katketessaan hajoavat ja muodostavat vaarallista pölyä. Krokidoliittia, sinistä asbestia käytettiin runsaasti ruiskueristeissä;Tiloissa, joissa krokidoliittia on näkyvillä, ei saa oleskella ilman asianmukaisia suojaimia.

Asbestista ei aiheudu yleensä ongelmia, jos rakenteet ovat ehjiä.
Kylpyhuoneremonteissa on suuri vaara altistua asbestille jos pintamateriaaleja uusitaan. Kiinnityslaasteissa ja muissa rakennusmateriaaleissa käytetty asbesti pölyää herkästi ja leviää ilman asianmukaista suojausta.

Tutkimme joko itse ottamamme tai meille toimitetut asbestia mahdollisesti sisältävät rakennusmateriaalinäytteet polarisaatio- tai elektronimikroskoopilla. Kuva tai kuvat näytteiden keräyspaikoista liitetään aina tutkimusraporttiin. Asbestinäytteitä ei kuitenkaan suositella ottamaan tai käsittelemään ilman alan koulutusta.
Tutkimusraportissa esitetään tiedot asbestia sisältävistä rakennusmateriaaleista sekä muista haitallisista aineista.
Palveluihimme kuuluu kattavasti asbestin ja muiden haitallisten rakennusmateriaalien kartoitus sekä laboratoriotutkimukset.

Emme suorita asbestin tai muiden terveydelle haitallisten aineiden saneeraustöitä, tai välitä siihen liittyviä palveluja, vaan toimimme puolueettomana asiantuntijayrityksenä, jolla varmistetaan että kaikki työt hoituvat asianmukaisella tavalla, eikä purkutöistä, rakennusjätteistä tai rakennuksen käytöstä jatkossa aiheudu terveyshaittoja.
Raporttimme toimivat suoraan sekä urakkatarjousten pohjana että osana kiinteistön työturvallisuusasiakirjoja.

Ennen varsinaista asbestipurkua tulee kohteessa suorittaa asbestikartoitus, jonka pohjalta tehdään purkusuunnitelma sekä turvallisuussuunnitelma työsuojeluviranomaiselle.
Vaarallisia aineita sisältävät rakenteet tulee aina purkaa ja hävittää asianmukaisesti, lainsäädäntöä noudattaen. Velvoitteiden laiminlyöminen voi johtaa vahingonkorvaus- ja rangaistusvastuuseen.

Muut rakennusten haitta-aineet