Asbestin ja rakennusten muiden haitta-aineiden kartoitus sekä laboratoriotutkimus

Tarjoamme asbestin ja muiden haitallisten rakennusmateriaalien kartoitus, laboratoriotutkimus sekä haitta-ainekohteiden purku- ja korjaussuunnittelua, johon sisältyy kohteiden korjausten ja purkamisen erikoisvalvonta.

Asiakkaitamme ovat isännöinti- ja suunnittelutoimistot, urakoitsijat, rakennusyhtiöt sekä yksityishenkilöt.

Haitta-ainekartoituksessa paikallistetaan rakennuksen terveysriskejä aiheuttavien materiaalien laatu ja määrä ennen mahdollisia purkutöitä.

Asbestin lisäksi voidaan kartoittaa PAH- ja PCB-yhdisteiden sekä raskasmetallien aiheuttamat riskit.

Kosteusvaurioyhdisteiden hallinta, selvitykset, suunnittelu ja konsultointi sekä mikrobien laboratoriotutkimukset ja materiaalien VOC-läpäisevyystutkimukset sisältyvät palveluihimme.